Vi vill
SE alla följa Jesus
GE allt i Guds kärlek
och alltid BE i Andens kraft

Viktig information

Kom ihåg våra gemensamma åtaganden och fortsätt ge ditt tionde och din kollekt. Det går att också ge Soff-kollekt när man sitter i karantän eller är hemma av andra anledningar. Tack för din gåva

Till dig som är medlem i Elimförsamlingen!

Har du ändrat din adress, E-post adress, mobilnummer eller avslutat ditt fasta telefonabonnemang?

Vi är tacksamma om vi får veta det så att vi har rätt uppgifter när vi skickar ut information om vad som händer i församlingen.

Skicka dina ändringar till info@elim.nu eller SMS:a/ring 070-332 50 30. Bra om vi får dina uppdaterade uppgifter senast den 15 april.

Elimteamet /Robert, Pernilla o Karin

Hyresledigt

Aktuellt

Swish