Mission

MissionskartaFörsamlingen deltar i missionsarbetet i Europa, Asien och Sydamerika. Genom att på olika sätt stödja missionsarbetare (Svenska missionärer och Nationella medarbetare och projekt i de olika länderna) i:

Frankrike, Balkan-området, Nepal, Bangladesh, Centralasien, Pakistan, Egypten, Brasilien, Nordkorea m.fl. länder.

Ett stort arbete för humanitärt bistånd sker genom Ge för livet-insamlingen för katastrofhjälp och olika hjälpinsatser.

Evangeliska Frikyrkan, eller InterAct som är det internationella namnet, har historiskt karaktäriserats av sitt djupa engagemang för mission. Verksamheten är uppdelad i fem regioner:

• Afrika

• Asien

• Europa

• Latinamerika

• Mellanöstern

 

Arbetets karaktär skiftar mellan projekten från evangelisation och församlingsutvecklande insatser till diakonala insatser och bistånd. Verksamhet finns i regioner där 80% av världens mest fattiga finns och större delen av befolkningen har aldrig HAR hört evangeliet. I en del länder växer kyrkan mycket snabbt och insatserna har där fokus på att utveckla ledare och organisationer.