Nedräkning dag 140 – Elim 150 år

by Gustaf Klinga

Nu är det 140 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 11. Psalm 11 1 För körledaren. Av David. Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig: ”Fly som en fågel till bergen!” 2 Se, de gudlösa spänner bågen, de har lagt sin pil mot strängen […]

Nedräkning dag 141 – Elim 150 år

by Gustaf Klinga

Nu är det 141 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 10. Psalm 10 1 Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? 2 I övermod jagar de gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. 3 Den gudlöse prisar sin egen […]

Nedräkning dag 142 – Elim 150 år

by Gustaf Klinga

Nu är det 142 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 9. Psalm 9 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. 3 Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den […]

Nedräkning dag 143 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 143 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 8. Psalm 8 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt 3 med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn […]

Nedräkning dag 144 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 144 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 7. Psalm 7 1 En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush. 2 Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig från förföljarna, befria mig, 3 så att ingen river min strupe […]

Nedräkning dag 145 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 145 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 6. Psalm 6 1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David. 2 Herre, tukta mig inte i din vrede, straffa mig inte i din harm! 3 Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös, bota mig, Herre, min kropp tvinar bort […]

Nedräkning dag 146 – Elim 150 år

by Webmaster

146 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 5. Psalm 5 1 För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David. 2 Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar! 3 Ge akt på mitt rop, min konung och Gud, till dig går min bön. 4 Herre, om morgonen skall du höra min […]

Nedräkning dag 147 – Elim 150 år

by Webmaster

147 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 4. Psalm 4 1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David. 2 Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön. 3 Ni mäktiga, hur länge […]

Nedräkning dag 148 – Elim 150 år

by Webmaster

148 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 3. Psalm 3 1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. 2 Herre, mina fiender är många! Många reser sig mot mig. 3 Många säger om mig: ”Han får ingen hjälp av Gud.” 4 Men du, Herre, är min […]

Nedräkning dag 149 – Elim 150 år

by Webmaster

149 dagar kvar till Elims födelsedag. Psalm 2 1 Varför är folken i uppror, varför detta gagnlösa mummel? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. 3 ”Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor!” 4 Han som tronar i himlen ler, Herren ser på […]