Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 12 Petrus arresteras och blir räddad 1Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. 2Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, 3och när han såg att judarna gillade detta fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade brödets högtid. 4Efter arresteringen satte […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 11 Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse 1Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. 2När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars 3för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. 4Petrus redogjorde då för allt som hade […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 10 Petrus och Cornelius 1I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen. 2Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. 3En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 9 Saul på vägen till Damaskus 1Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 8  1Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Saul förföljer de kristna Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. 2Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. 3Men Saul for hårt […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 7 Stefanos tal 1Översteprästen frågade: ”Är detta sant?” 2Stefanos svarade: ”Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham, som då bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Harran, 3och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I Juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 6 Sju medhjälpare utses 1Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. 2De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I Juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 5 Ananias och Sapfeira 1En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. 2Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. 3Då sade Petrus: ”Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I Juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 4 Petrus och Johannes inför rådet 41Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, 2som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. 3De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det […]