Kursen: Att gå med Jesus

av Pernilla Wikman

Att gå med Jesus – En kurs om att dela sin tro med ord, handling och i Andens kraft I en föränderlig och orolig tid med klimatförändringar, existentiell ångest och krig har vi som församling ett verkligt hopp att ge! Kursen ”Att gå med Jesus” ger dig tillfälle att reflektera och samtala om hur just […]

Konfa på Elim 2023-2024

av Pernilla Wikman

Till hösten kör vi igång med konfa igen! Alla som är födda 2009-2010 är välkomna att anmäla sig! Anmäl dig genom att mejla namn, adress och födelsedata till info@elim.nu. Klicka på länken nedan för mer info. Konfa 2023

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 20 Ny resa till Makedonien och Grekland. I Troas 1När oron hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och intalade dem mod. Därefter tog han farväl och bröt upp för att resa till Makedonien. 2Och när han hade farit genom det landet och flitigt uppmuntrat bröderna kom […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 19 Paulus vistelse i Efesos 1Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar 2och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: ”Vi har inte ens hört att det finns […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 18 Paulus vistelse i Korinth 1Sedan lämnade han Athen och for till Korinth. 2Där träffade han en jude vid namn Aquila, som stammade från Pontos men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien, eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 17 I Thessalonike och Beroia 1De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. 2Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han till dem. 3Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 16 Paulus med Silas och Timotheos 1Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheos, vars mor var kristen judinna medan fadern var grek. 2Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonion. 3Denne Timotheos ville Paulus ha med sig […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 15 Möte med apostlarna i Jerusalem. Frågan om hedningarna 1Några som hade rest ner från Judeen ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. 2Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 14 Förkunnelse och förföljelse i Ikonion, Lystra och Derbe 1Även i Ikonion gick de till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. 2Men de judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna mot bröderna och förgiftade […]

Elimförsamlingen, Örnsköldsvik