KRIK, Kristen Idrottskontakt är som det står på deras hemsida ”en ideell organisation som vill bevara, inspirera och vinna idrottsintresserade till ett kristet liv genom att förena glädjen i idrotten och den kristna tron”.

I Örnsköldsvik med omnejd finns det flera lokavdelningar(platser) där KRIK har verksamhet. Under en KRIK samling så utövas det någon form av idrott för att sedan ta en paus och ha en andakt någon gång under samlingen. Andakten brukar gå till så att någon av ledarna delar något utifrån det Kristna livet.

I Örnsköldsvik med omnejd finns två lokalavdelningar:

KRIK- Bjästa/Köpmanholmen – Innebandy

Träffas på Söndagar Kl 20.00-21.30 i Köpmanholmens sporthall

KRIK- Örnsköldsvik – Har för närvarande paus i verksamheten

På båda ställena finns möjlighet att byta om och duscha.

Varmt välkommen till någon av KRIKs samlingar!

Mer info:

http://krik.se/

Bjästa: http://krik.se/lokalavdelning/bjasta/, och Facebook: https://www.facebook.com/groups/737579903025483/?fref=ts

Örnsköldsvik: http://krik.se/lokalavdelning/ornskoldsvik/ och Facebook: https://www.facebook.com/KRIK-Örnsköldsvik-199169810114153/?fref=ts