Onsdagar 17.30-19.00 

Terminsstart under september.

Vår scoutgrupp är för närvarande fulltecknad.

Ev. nya scouter tas in till VT 2021

Vi söker också nya ledare!!

Från årskurs 2

Kontaktperson: Ulf Nyberg, uffe@elimscout.se

Mer info på: elimscout.se