Mer info se: http://www.elim.nu/ekumenisk-lovsangsinspirationsdag/