När:
27 augusti, 2017 kl. 10:00
2017-08-27T10:00:00+02:00
2017-08-27T10:15:00+02:00
Var:
Elim

”Tiden är inne” Markusevangeliet del I, Predikan Robert Åkerlund,

Sång o Musik Michael Hägglund m.fl. Kollektgång. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

I denna Gudstjänst inleds höstens  predikoserie utifrån Markusevangeliet.
Följ med i din personliga bibelläsning, i Hemgruppen och i gudstjänster.
Löpande uppdateringar, bibelläsningsplan och teasers kommer att finnas  här