Predikan: Börje Edefors

Sång och Musik: Kristin Berggren och Lydia Åkerlund

Servering