Predikan: Robert Åkerlund

Sång och musik: Pernilla Wikman m.fl.

Förbön

Kyrkfika