Predikan: Robert Åkerlund ”Det är inte ute med oss!”

Sång och musik: Ann-Christin och Sören Berggren

Förbön

Kyrkfika