Predikan Mats Och Ewa Från Thailand
Sång o musik Lydia Åkerlund
Bön o Förbön.