Medverkan Elina Sjulsson & ungdomar. Lovsång Förbön Kyrkkaffe. Förhandlingar