Generalrepetition TV gudstjänsten Robert Åkerlund, Sång o musik EYC, Inger Österlund, Karolina Hägglund m.fl. Förbön. Kyrkkaffe.