Vasilica Croiter

Sång och Musik, förbön, kyrkkaffe