”De första kristna stannade alltid hemma” Barnens bibel. Lovsång. Kyrkkaffe