”Förlorad och återfunnen”

Predikan: Robert Åkerlund

Sång o musik:

Mikael och Margita Hägglund, Hanna Hägglund, Maria Edblad-Jansson, Lars och Margaretha Eidenvall

Sänds på Elimkyrkans Youtubekanal

Ingen samling i kyrkan enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.