Direktsänd gudstjänst på Youtube

”Missionellt liv”

Predikan Robert Åkerlund.

Övriga medverkande Lennart Eriksson och Missionsrådet.

Sång o musik Lydia Åkerlund.

Sänds på Youtube-kanalen ”Elimkyrkan Örnsköldsvik”.

Välkommen till Zoom-kaffet och Zoom-förbönsrummet efter gudstjänsten. Tryck på följande länk så släpps du in av värden.
http://fika.elim.nu
Mötets ID: 864 5977 4123
Lösenord: elim