Våga vara förälder & Håll kärleken levande!
(”Har du små eller stora bekymmer i familjen med barnen el-ler i äktenskapet har du möjlighet att
kostnadsfritt boka 30 minuters rådgivningssamal med psyko-log Alf B Svensson under lördag förmiddag. Tidschema för bokning kommer senare!”)