Alla föräldrar som har barn mellan 4-14 år är inbjudna till samtal om Elimkyrkans verksamhet: Äventyrslandet(Söndagsskolan) och Jesus Generation( för de äldre barnen). Vi samtalar om höstens arbete och upplägg. Det bjuds på enklare fika. Välkomna!