Församlingens sångare och instrumentalister medverkar.