Poster av Pernilla Wikman

1 Item

Ödmjuk och sann – Han kom för att tjäna

by Pernilla Wikman

Jesus kallade till sig dem [lärjungarna] och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall […]