Inlägg av Pernilla Wikman

110 of 35 items

Konfa – Kristendomsskola

av Pernilla Wikman

  I år tänker vi satsa på konfa och hoppas att många ungdomar födda 2007 och 2008 vill hänga på.   Vi kommer att träffas varje fredag kl. 16.00 och vi inleder alltid med middag. Start 24 september   Kostnaden för hela året är 500 :- och då ingår både middagar och konfa-material.   Efter […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

Idag läser vi Apostlagärningarnas sista kapitel tillsammans! Kapitel 28 1När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. 2De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt. 3Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 27 Resan över Medelhavet 1När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar till en av Kejsarbataljonens officerare som hette Julius. 2Vi steg ombord på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchos, en makedonier […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 26 1Agrippa sade då till Paulus: ”Du har min tillåtelse att föra din talan.” Då lyfte Paulus handen och började tala till sitt försvar: 2”Kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag i dag får försvara mig mot allt som judarna beskyller mig […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 25 Paulus inför ståthållaren Festus 1Tre dagar efter det att Festus hade tillträtt som ståthållare reste han från Caesarea upp till Jerusalem. 2Översteprästerna och judarnas främsta män lämnade då en anmälan mot Paulus till honom, 3och de bad Festus att gynna deras sak och låta hämta Paulus till Jerusalem. […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 24 Anklagelsen mot Paulus 1Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner med några av de äldste och en advokat Tertullus och lämnade ståthållaren sin anmälan mot Paulus. 2Sedan Paulus kallats in började Tertullus sitt anklagelsetal med följande ord: 3”Högt ärade Felix. Att vi tack vare dig får leva […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 23 Paulus inför rådet 1Paulus såg på rådet och sade: ”Mina bröder. Jag har alltid, intill denna dag, tjänat Gud med gott uppsåt.” 2Då befallde översteprästen Ananias dem som stod bredvid att slå Paulus över munnen. 3Men Paulus sade till honom: ”Gud skall slå dig, din vitmenade vägg! Du […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Kapitel 22 1”Bröder och fäder, lyssna på vad jag nu har att säga er till mitt försvar.” 2När de hörde att det var på hebreiska han talade till dem blev det ännu tystare, och han fortsatte: 3”Jag är själv jude, född i Tarsos i Kilikien men uppfostrad här i staden. […]

Vi läser Apostlagärningarna tillsammans!

av Pernilla Wikman

I juni månad läser vi Apostlagärningarna tillsammans! Idag är det en riktig ”cliffhanger”! Kapitel 21 Resa till Jerusalem 1När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rhodos och därifrån till Patara. 2Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien, och vi seglade vidare med det. 3Vi […]