Söndagar kl 10.30-11.30

Terminsstart: 25/9

Äventyrslandet: För alla barn från 4-10 år. Btween: För alla barn åk 4-6.

Vi träffas i kyrkan med gemensam start med vuxengudstjänsten och efter ca 5 min och går vi tillsammans ner till Äventyrslandet eller upp till Btween.

Äventyrslandet: 

Vi börjar med en kortare storsamling där vi sjunger med barnen och på ett kreativt sätt berättar om vad som står i Bibeln. Efter samlingen får barnen pyssla, måla och rita m.m. utifrån det som vi pratat och sjungit om i storsamlingen.

Sista stunden på Äventyrslandet har vi frilek där barnen får spela spel, pyssla, måla, leka lekar etc.

Btween:

Vi pratar om bibeln, det kristna livet och olika ämnen som är aktuella för åldersgruppen. Därefter gör vi något praktiskt; pyssel, drama etc.

Kontakt Äventyrslandet: Birgitta Åkerlund, 073 182 88 26

Kontakt Btween: Pernilla Wikman, pernilla.wikman@elim.nu