För att hyra Elimkyrkans lokaler, antingen hela kyrkan eller delar av den se pdf fil för mer information och kontaktuppgifter.

Uthyrning av Elimkyrkan