Charlotte Nordin med team. Bön, lovsång, delgivning.