Idag, 17/2, startar fastan inför påsken.

Fasta handlar om att städa ur ditt hjärta och din kalender för att förbereda dig för det tillfälle till reflektion som korsfästelsen och uppståndelsen innebär. Fastan ger dig också möjlighet att vara generös och ge av tid, pengar och engagemang till någon som behöver det.

Tanken är att du genom fastan frigör tid att vara tillsammans med Gud i bön och bibelläsning och kan tänka på andra i stället för på dig själv och dina behov.

Om du är intresserad av hur ni som familj skulle kunna hålla fasta kan du klicka på länken nedan.

Fastetiden – familj