Undervisning from januari 2015

3 objekt

Varför vittnar vi?

av

Samtalsfrågor till Hemgruppen: Vad är utmaningen när vi berättar om vår tro? Varför ska vi berätta om Jesus – vad anser du?

Elimförsamlingen, Örnsköldsvik