Undervisning from februari 2015

3 objekt

Lärjungaskapets tre lagar

av

Samtalsfrågor till Hemgruppen: – Hur lyssnar vi på den Helige Andes röst? – Var finns de stora utmaningarna när vi lyssnar, lyder och lämnar resultatet åt Gud?

Döp dem o lär dem

av

Samtalsfrågor till Hemgruppen: Vad hindrar oss att gå trots Jesu befallning och att makten är i Jesu händer? Vem har väglett mig som lärjunge? Kan jag identifiera den/de personerna? Vad hos dom satte spår i mig?

Elimförsamlingen, Örnsköldsvik