Nu är det 110 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 41.

Psalm 41
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Lycklig den som tar sig an den svage,
honom skall Herren rädda på olyckans dag.
3 Herren bevarar honom och ger honom liv,
han prisas lycklig i landet.
Du låter inte fiender sluka honom.
4 Herren stöder honom när han ligger sjuk.
På sjukbädden gör du honom frisk.
5 Jag sade: ”Herre, visa mig nåd,
gör mig frisk, jag har syndat mot dig.”
6 Mina fiender säger elakt om mig:
”När skall han dö och hans namn plånas ut?”
7 De som besöker mig talar tomma ord,
de lägger allt ont på minnet,
går sedan ut och sprider det.
8 Alla mina ovänner viskar om mig
och smider onda planer mot mig.
9 ”Något fruktansvärt har drabbat honom,
där ligger han och reser sig aldrig.”
10 Också min vän som jag litade på
och som delade mitt bröd, han trampar på mig.
11 Men du, Herre, visa mig nåd, hjälp mig upp,
så får jag ge dem vad de förtjänat!
12 Om min fiende inte får triumfera
vet jag att jag är älskad av dig.
13 Jag är utan skuld, därför stöder du mig,
du låter mig alltid vara dig nära.
14 Lovad vare Herren, Israels Gud,
från evighet till evighet!
Amen, amen.