Nu är det 68 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 83.

Psalm 83
1En sång, en psalm av Asaf.
2Gud, var inte tyst,
tig inte, Gud, var inte stum.
3Hör, dina fiender larmar
och dina motståndare reser sig.
4Mot ditt folk smider de lömska planer,
de stämplar mot dem du beskyddar.
5De säger: Kom, vi gör slut på detta folk,
så att ingen längre minns Israels namn!
6De är överens om sin plan,
de sluter förbund mot dig –
7Edoms stammar, ismaeliterna,
Moab och hagareerna,
8Geval och Ammon och Amalek,
filisteerna och de som bor i Tyros.
9Också Assyrien förenar sig med dem
och ger stöd åt Lots ättlingar.
10Gör med dem som du gjorde med Midjan
och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,
11de som förintades vid En-Dor
och blev till gödsel på marken.
12Låt det gå deras furstar som Orev och Seev
och deras hövdingar som Sevach och Salmunna,
13ty de säger: ”Guds betesmarker
vill vi göra till våra.”
14Min Gud, låt dem bli som tisteldun,
som agnar i vinden!
15Som när elden bränner ner skogen
och lågorna sveder bergen,
16så må du jaga dem med din storm
och förskräcka dem med ditt oväder!
17Låt dem stå där med skam,
så att de söker sig till dig, Herre.
18Må de känna blygsel och skräck för evigt
och gå under i smälek,
19så att de inser att du ensam,
du vars namn är Herren,
är den Högste, mäktig över hela jorden!