Nu är det 79 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 72.

Psalm 72
1Av Salomo.
Gud, ge kungen dina lagar,
kungasonen din rättvisa ordning,
2så att han rättrådigt dömer ditt folk
och låter dina betryckta få sin rätt.
3Låt berg och höjder bära fredens frukter
åt folket genom rättfärdighet.
4Må han värna de armas rätt,
rädda de fattiga, krossa förtryckaren.
5Låt honom leva så länge solen finns
och månen lyser, släkte efter släkte.
6Han skall komma som regn över grödan,
ett stilla regn som vattnar jorden.
7Låt rättvisa grönska i alla hans dagar
och fred och välgång råda,
tills ingen måne lyser mer.
8Må han härska från hav till hav,
från floden till världens ände.
9Hans motståndare skall böja sig för honom,
hans fiender kräla i stoftet.
10Kungar från Tarshish och fjärran kuster
skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba
skall bära fram sin tribut.
11Honom skall alla kungar hylla,
alla folk skall tjäna honom.
12Han räddar den fattige som ropar,
den arme som ingen hjälper.
13Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,
räddar de fattigas liv.
14Han befriar dem från våld och förtryck,
deras liv är dyrbart i hans ögon.
15Må han leva och hyllas med guld från Saba.
Må man ständigt be för honom
och välsigna honom dagen lång.
16Må säden växa rikligt i landet,
vaja på bergens toppar.
Må landet bli fruktbart som Libanon,
åkerns kärvar stå tätt som gräs.
17Må hans namn leva för alltid,
föras vidare så länge solen lyser.
Den som välsignar skall nämna hans namn,
alla folk skall prisa honom lycklig.
18Lovad vare Herren, Israels Gud,
han som ensam gör under.
19Evigt lovat vare hans härliga namn,
må hans ära uppfylla världen.
Amen, amen.
20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.