Samtalsfrågor till Hemgruppen:

– Hur lyssnar vi på den Helige Andes röst?
– Var finns de stora utmaningarna när vi lyssnar, lyder och lämnar resultatet åt Gud?