Nu är det 117 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 34.

Psalm 34
1 Av David, när han spelade vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom.
2 Jag vill alltid prisa Herren,
ständigt sjunga hans lov.
3 Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.
4 Lova Herren med mig,
låt oss tillsammans ära hans namn!
5 Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,
han befriade mig från all fruktan.
6 Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
7 Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.
8 Herrens ängel håller vakt
kring hans trogna och räddar dem.
9 Se och smaka Herrens godhet,
lycklig den som flyr till honom!
10 Frukta Herren, ni hans heliga,
de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Lejon kan lida nöd och hungra,
de som sökt sig till Herren saknar ingenting.
12 Kom, mina barn, lyssna på mig,
jag vill lära er att frukta Herren.
13 Är du en som älskar livet
och vill se många lyckliga år?
14 Bevara då din tunga från ont
och dina läppar från falska ord.
15 Sky det onda och gör det goda,
sträva efter att hålla fred.
16 Herrens ögon ser de rättfärdiga,
och hans öron hör deras rop.
17 Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.
18 De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
19 Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
20 Den rättfärdige drabbas av mycket ont,
men Herren räddar honom från allt.
21 Han skyddar varje ben i hans kropp,
inte ett enda skall krossas.
22 Olyckan dödar den gudlöse,
den rättfärdiges fiender står med skuld.
23 Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.