Nu är det 118 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 33.

Psalm 33
1 Jubla över Herren, ni rättfärdiga!
De redbara skall sjunga hans lov.
2 Tacka Herren till lyrans klang,
spela på tiosträngad harpa!
3 Sjung till hans ära, sjung en ny sång,
jubla till strängarnas välljud!
4 Herrens ord är att lita på,
han handlar alltid trofast.
5 Rätt och rättfärdighet älskar han,
Herrens kärlek fyller hela jorden.
6 Genom Herrens ord blev himlen till
och rymdens här på hans befallning.
7 Som i en lägel samlade han havet
och lade djupens vatten i säkert förvar.
8 Må hela jorden bäva inför Herren,
alla som bor där frukta honom.
9 Han talade och allt blev till,
han befallde och det skedde.
10 Herren gäckar folkens planer
och gör deras avsikter om intet.
11 Men Herrens plan står fast för evigt,
hans avsikter från släkte till släkte.
12 Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!
13 Från himlen blickar Herren ner
och ser på alla människor.
14 Från sin tronsal betraktar han
alla dem som bor på jorden,
15 han som ensam gett dem liv och tanke
och som följer alla deras gärningar.
16 Stora härar räddar inte kungen,
stor styrka hjälper inte kämpen,
17 stridshästar säkrar inte segern,
de räddar ingen med all sin kraft.
18 Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
över dem som hoppas på hans nåd,
19 han räddar dem från döden
och håller dem vid liv i hungertid.
20 Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
21 I honom har våra hjärtan sin glädje,
vi förtröstar på hans heliga namn.
22 Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.