Nu är det 127 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 24.

Psalm 24
1 Av David, en psalm.
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
2 Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
3 Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
4 Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
5 Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
6 Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
7 Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
8 Vem är då ärans konung?

Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
9 Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
10 Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.