Nu är det 142 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 9.

Psalm 9
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta,
vittna om alla dina under.
3 Jag vill jubla av glädje över dig
och lovsjunga ditt namn, du den Högste.
4 Ty mina fiender vek tillbaka,
de vacklade och gick under för din blick.
5 Du har dömt och skaffat mig rätt,
du satte dig på tronen, en rättvis domare.
6 Du röt åt folken, förgjorde de onda,
du strök ut deras namn för evigt.
7 Fienden är borta, krossad för alltid.
Du lade städerna öde, ingen minns dem.
8 Herren regerar i evighet,
han har rest sin tron för att döma.
9 Han råder rättvist över världen,
dömer folken med oväld.
10 Herren är en borg för den förtrampade,
en borg i tider av nöd.
11 De som känner dig, Herre, litar på dig,
ty du sviker inte dem som kommer till dig.
12 Lovsjung Herren som bor på Sion,
förkunna hans gärningar för folken!
13 Han som hämnas blodsdåd minns,
han har inte glömt de förtrycktas klagan.
14 Var barmhärtig, Herre,
se hur jag förtrycks av mina fiender,
du som kan lyfta mig bort från dödens portar,
15 så att jag får sjunga ditt lov,
jubla över din hjälp i Sions portar.
16 Folken föll i den grop de grävt,
de fastnade i snaran de gillrat.
17 Herren gav sig till känna, han skipade rätt,
i sitt eget dåd blev den gudlöse snärjd.
18 Ner i dödsriket skall de gudlösa fara,
alla de folk som glömmer Gud.
19 Ty den fattige är ej för evigt glömd,
de förtrycktas hopp inte borta för alltid.
20 Herre, grip in! Låt inte människor ta makten!
Ställ folken inför din domstol!
21 Herre, fyll dem med fruktan!
Låt folken veta att de är dödliga!