Nu är det 71 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 80.

Psalm 80
1För körledaren. Av Asaf, en psalm.
2Lyssna, Israels herde,
du som leder Josef som en fårhjord,
du som tronar på keruberna,
träd fram i glans
3inför Efraim, Benjamin och Manasse!
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!
4Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
5Herre Gud Sebaot,
hur länge skall ditt folks böner
mötas av rykande vrede?
6Du har låtit oss äta tårarnas bröd,
gett oss tårar att dricka i övermått.
7Du utsätter oss för våra grannars förakt,
vi hånas av våra fiender.
8Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!
9En vinstock tog du från Egypten,
du drev undan folken och planterade den.
10Du röjde mark och den slog rot
och uppfyllde landet.
11Bergen täcktes av dess skugga
och mäktiga cedrar av dess grenar.
12Den sträckte ut sina rankor till havet
och sina skott ända till Eufrat.
13Varför rev du ner muren omkring den
så att alla som går förbi kan plocka?
14Vildsvin från skogen kan skövla den,
markens smådjur kan äta den kal.
15Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
16den ranka din hand har planterat.
17De har huggit ner den och bränt den –
låt dem gå under för din straffande blick!
18Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
19Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.
20Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!