Nu är det 83 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 68.

Psalm 68
1För körledaren. Av David, en psalm, en sång.
2Gud reser sig, hans fiender skingras,
hans motståndare flyr undan.
3Som röken virvlar bort,
som vaxet smälter för elden
förgås de onda inför Gud.
4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,
de fröjdar sig och jublar av glädje.
5Sjung till Guds ära, lova hans namn,
hylla honom som rider på molnen!
Herren är hans namn, jubla inför honom,
6de faderlösas fader, änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
7Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka,
men upprorsmännen får bo i öknen.
8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
9då bävade jorden, då strömmade det från himlen,
inför Gud, Sinais herre,
inför Gud, Israels Gud.
10Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud,
ditt kraftlösa land gav du styrka.
11Där fick din skara bo,
du sörjde för de arma i din godhet, o Gud.
12Herren har sagt sitt ord,
en här av kvinnor sprider segerbudet.
13Kungar och härar flyr, de flyr,
husfrun fördelar bytet.
14Skall ni då ligga stilla i fållorna?
Duvans vingar är täckta av silver
och fjädrarna av rödaste guld.
15När den Väldige skingrade kungarna
föll det snö på Salmon.
16Mäktigt är Bashans berg,
höga toppar har Bashans berg.
17Ni höga toppar, varför ser ni med avund
på berget där Gud har valt att bo,
där Herren vill bo för evigt?
18Guds vagnar var tusen och åter tusen,
när Herren kom i helighet från Sinai.
19Du drog upp mot höjderna, du tog fångar,
du fick gåvor från människor,
också från upprorsmännen –
du, Herre Gud, skulle bo där.
20Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning.
21Vår Gud är en räddande gud,
Herren, vår härskare, för oss bort från döden.
22Ja, Gud krossar huvudet på sina fiender,
skallen på den som framhärdar i synd.
23Herren har sagt: Från Bashan skall jag hämta dem,
jag skall hämta dem från havets djup,
24så att du kan vada i fiendens blod
och hundarna får slicka i sig.
25Nu kommer ditt festtåg, o Gud,
min Guds och konungs festtåg i helgedomen.
26Främst går sångare, sedan musikanter
bland flickor som slår på tamburin.
27Lova Gud i tempelskaran,
lova Herren, Israels källa.
28Där är Benjamin, den yngste, som anför dem,
följet av Judas furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.
29Visa din makt, o Gud,
håll vid makt, o Gud, det du gjort för oss
30från ditt tempel i Jerusalem!
Till dig kommer kungar med gåvor.
31Kväs odjuret i vassen,
tjurhopen och folkens kalvar
[—].
Skingra de folk som vill krig!
32Man kommer med brons från Egypten,
man skyndar från Kush med gåvor till Gud.
33Jordens riken, sjung Guds lov,
spela till Herrens ära!
34Han som rider på himlen, urtidens himmel –
hör, han höjer sin röst, sin väldiga röst!
35Ära Gud i hans makt,
han råder över Israel och härskar över skyarna.
36Fruktansvärd är Gud i sin helgedom.
Israels Gud ger folket makt och styrka.
Lovad vare Gud!