Nu är det 11 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 140.

Psalm 140
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Rädda mig, Herre, från onda människor, skydda mig mot våldsmän,
3 de som har ont i sinnet och alltid vållar strid.
4 De gör sin tunga vass som ormens, de har etter på sina läppar.
5 Bevara mig, Herre, för de gudlösa, skydda mig mot våldsmän som försöker få mig att falla.
6 De högmodiga gillrar fällor för mig, de illvilliga lägger ut sina nät, längs vägen sätter de snaror för mig.
7 Jag säger till Herren: Du är min Gud, hör, Herre, när jag bönfaller dig.
8 Herre, min härskare, min starke hjälpare, du skyddar mitt huvud på stridens dag.
9 Uppfyll inte de gudlösas önskningar, Herre, låt inte deras planer lyckas.
10 Låt inte dem som omringar mig triumfera, låt deras hotfulla tal drabba dem själva.
11 Låt glödande kol regna över dem, låt dem falla i gropar de inte kan ta sig ur.
12 Den som sprider förtal får inte leva i landet, våldsmännen skall jagas av olyckor, slag på slag.
13 Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösas sak och skaffar de fattiga rätt.
14 De rättfärdiga skall tacka dig, de redbara bo i din närhet.