146 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 5.

Psalm 5
1 För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.
2 Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar!
3 Ge akt på mitt rop, min konung och Gud,
till dig går min bön.
4 Herre, om morgonen skall du höra min röst,
då bereder jag mitt offer och väntar.
5 Du är inte en Gud som kan tåla brott,
ingen ond får bo hos dig.
6 De övermodiga skall skygga för din blick,
du hatar alla ogärningsmän.
7 Du förgör lögnarna, Herre,
mördare och bedragare avskyr du.
8 Men jag får gå in i ditt hus,
ty din godhet är stor.
Jag faller ner i vördnad,
vänd mot ditt heliga tempel.
9 Herre, led mig rätt,
jag omges av fiender,
jämna din väg för mig.
10 I deras mun finns ingen sanning,
deras inre är fördärv,
en öppen grav är deras strupe,
sin tunga gör de hal.
11 Låt dem stå med skuld, o Gud,
låt deras planer fälla dem!
Stöt bort dem för deras många synder –
de trotsar dig!
12 Men alla som flyr till dig
skall fröjdas och alltid jubla,
du skyddar dem och de höjer glädjerop,
alla som älskar ditt namn.
13 Du, Herre, välsignar den rättfärdige.
Din ynnest täcker honom som en sköld.